مرور برچسب

قسط و سود وام یک میلیونی

سود و قسط وام یک میلیونی یارانه‌ چقدر است؟

وام یک میلیونی که قرار شد برای یارانه بگیران واریز شود ، هر ماه 47 هزار تومان قسط داشته و حدود 129 هزارتومان سود بازپرداخت نیز دارد . با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی و توافقی که با دولت در این زمینه صورت گرفته ،  قرار بر این شد که…
ادامه مطلب ...